Fantasy of the uniform

Sorry, ingen artist som finns.